Sarkoidoza - linki

Artykuły na temat Sarkoidozy, dyskusja

Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 01 lipca 2014, 13:42

Zapraszam :
Współwystępowanie śledzionowego chłoniaka nieziarniczego strefy brzeżnej (typ SMZL) oraz sarkoidozy. Opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa

http://www.eonkologia.pl/Wspolwystepowanie-sledzionowego-chloniaka-nieziarniczego-strefy-brzeznej-typ-SMZL-oraz-sarkoidozy-Opis-przypadku-oraz-przeglad-pismiennictwa,2501.html
cytat ;
Dyskusja
Sarkoidoza jest schorzeniem o niejasnej etiologii, mogącym już w początkowej fazie objawić się zmianami wielonarządowymi [5]. Co ciekawe, potwierdzono także możliwość współwystępowania sarkoidozy z guzami litymi, przede wszystkim z rakiem piersi, jajnika oraz z szeregiem chorób limfoproliferacyjnych, takich jak chłoniaki nieziarnicze oraz ziarnica złośliwa [6, 7]. Na podstawie jednej z retrospektywnych analiz obejmującej 131 pacjentów, sformułowano wniosek sugerujący nieprzypadkową koincydencję sarkoidozy oraz chorób limfoproliferacyjnych, a grupę towarzyszących objawów chorobowych nazwano zespołem sarkoidoza–chłoniak [8]. Wykazano, że choroby limfoproliferacyjne występują 5,5 razy częściej w grupie osób z wcześniej zdiagnozowaną sarkoidozą w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych w podobnym przedziale wiekowym [3].
Mimo znaczącej przewagi doniesień o współwystępowaniu sarkoidozy z chłoniakami opisano również jej występowanie u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym [9]. Spośród chłoniaków najczęściej występowanie sarkoidozy potwierdzono u chorych na ziarnicę złośliwą, chłoniaka wielkokomórkowego rozlanego z dużych komórek B oraz chłoniaka grudkowego. Prezentowany przypadek dotyczy współwystępowania sarkoidozy z chłoniakiem nieziarniczym typu SMZL. Według wiedzy autorów niniejszej pracy jest to pierwsze doniesienie opisujące tego typu koincydencję.
Jak dotąd nie określono jednoznacznie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy sarkoidozą a chłoniakami (w przedstawianym przypadku SMZL). Zauważono jednak, że u pacjentów cierpiących z powodu sarkoidozy dochodzi do zmniejszenia liczby limfocytów T CD4+ we krwi, zwiększenia ich liczby w miejscach formowania ziarniniaków oraz zwiększenia aktywności mitotycznej limfocytów CD4+ po ekspozycji na niektóre antygeny. Dodatkowo zauważono, że u chorych na sarkoidozę występuje zwiększona aktywacja limfocytów B oraz często dochodzi do zwiększenia stężenia immunoglobulin we krwi [10, 11]. Zwiększona aktywność mitotyczna limfocytów T, aktywacja innych komórek układu odpornościowego, takich jak makrofagi, mastocyty czy komórki NK prowadzi do zwiększenia ilości wydzielanych cytokin, a w szczególności interferonu γ oraz interleukiny 12 (IL-12) [11, 12]. Cytokiny te są w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się problemem sarkoidozy. Sugeruje się bowiem, że ocena aktywności IL-12 może być przydatna w ocenie aktywności choroby [13]. W badaniach na modelu mysim wykazano, że IL-12 hamująco wpływa na rozwój guzów litych u myszy [14]. Potwierdzono także stymulujący wpływ IL-12 na wzrost komórek krwi po jej podaniu myszom eksponowanym na letalne dawki chemioterapii lub radioterapii [15]. W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych potwierdzających bezpośredni wpływ wymienionych cytokin na rozwój chorób limfoproliferacyjnych. Wydaje się jednak, że różnorodność zmian w układzie immunologicznym zachodzących u chorych na sarkoidozę może predysponować tę grupę pacjentów do rozwoju chorób limfoproliferacyjnych, szczególnie wywodzących się z limfocytów B. Można jednak znaleźć w nim opisy przypadków współwystępowania sarkoidozy z chłoniakami T-komórkowymi. Może to nasuwać przypuszczenie, że u podłoża zespołu sarkoidoza–chłoniak leży nie tylko stymulacja limfocytów B przez bliżej nieokreślone antygeny, ale także zaburzenie kooperacji limfocytów B i T. Na korzyść tej ostatniej hipotezy przemawia fakt wystąpienia sarkoidozy po zastosowaniu alemtuzumabu u pacjentki z ziarniniakiem grzybiastym [16]. W większości dostępnych publikacji wystąpienie chorób limfoproliferacyjnych było poprzedzone obecnością objawów sarkoidozy. Istnieją jednak także doniesienia sugerujące wpływ stosowanego leczenia cytostatycznego u chorych na chłoniaki nieziarnicze na ryzyko wystąpienia rozwoju sarkoidozy w tych przypadkach [17]. U prezentowanej pacjentki rozpoznanie sarkoidozy ustalono po zakończeniu chemioterapii z powodu SMZL. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy zastosowana chemioterapia przyczyniła się bezpośrednio do rozwoju sarkoidozy, gdyż retrospektywna analiza obrazu histopatologicznego węzła chłonnego oraz fragmentu śledziony (ukazującego liczne struktury gruzełkowe) pobranych przed rozpoczęciem terapii, potwierdziła możliwość występowania sarkoidozy już w chwili rozpoznania SMZL.
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 17 kwietnia 2016, 22:37

Witam :) Taką ciekawostkę znalazłam w internecie o Sarko - zaskoczyła mnie :lol:

Nic odkrywczego ,,,raczej jako ciekawostkę obejrzyjcie mały wpis o sarkoidozie w nietypowych chorobach

Objaw pandy i objaw lambda w scyntygrafii w sarkoidozie.
https://zebrywgalopie.wordpress.com/

Pozdrawiam basia ;)
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Gemini » 24 maja 2016, 21:40

Opracowanie na temat sarkoidozy autorstwa Pani Profesor Anny Dubaniewicz.
Bardzo ciekawy tekst, ilustrowany zdjęciami poglądowymi.
https://journals.viamedica.pl/forum_med ... 10179/8679
W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.
Gemini
el gadułos
el gadułos
 
Posty: 1633
Rejestracja: 08 czerwca 2007, 18:20
Lokalizacja: PL


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Robert » 25 maja 2016, 18:25

Ciekawy fragment w tym linku:
Coraz częściej badacze skłaniają się do teorii z początku XX wieku, że różne postacie sarkoidozy — ostra i przewlekła — nie są tą samą choroba

Ja jestem o tym przekonany, wysłałem nawet pytanie z tym związane na zeszłoroczną konferencję.
Podzieliłbym sarkoidoze nawet na jeszcze więcej postaci, wg czynników:
Czynnik środowiskowy
Wymieniane są tu czynniki niezakaźne, ze zwróceniem uwagi na związki organiczne (np. pyłki roślin, palące się drewno) i związki nieorganiczne (metale: np. beryl, cyrkonia, złoto, tytan, aluminium; substancje chemiczne: silikon, wata szklana) oraz czynniki zakaźne (np. wirusy świnki, opryszczki, Epsteina-Barr, Mycoplasma pneumonia, Nocardia, Borelia, Propionibacterium, Corynebacterium czy Mycobacteriacae, zwłaszcza M. tuberculosis, M. bovis BCG)
(tab. 1) [9].
Za udziałem czynnika zakaźnego w rozwoju sarkoidozy przemawia przenoszenie procesu chorobowego w trakcie transplantacji narządowej, obecność modelu zwierzęcego, a także rozwój sarkoidozy wśród małżonków, pielęgniarek czy marynarzy [1, 9, 10].
Pojawiają się ostatnio doniesienia o rozwoju ziarniny sarkoidalnej po terapii interferonem gamma lub alfa zapalenia wątroby
Wiem że nic nie wiem
Awatar użytkownika
Robert
Dyrektor
 
Posty: 3902
Rejestracja: 12 października 2006, 20:38
Lokalizacja: Dolny Śląsk


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Gemini » 25 maja 2016, 21:53

Ja mam podobne zdanie. Sama, tak sądzę, jestem ofiarą jednego z nich, czyli zapylenia, tak w duzym skrócie. Jednak uważam też ze musi być coś jeszcze, co nas predysponuje do zachorowań, bo mieszkając z innymi, w tym samym środowisku, my zachorowujemy na sarkoidoze, a inni nie, mam tu na myśli uwarunkowania genetyczne.
W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.
Gemini
el gadułos
el gadułos
 
Posty: 1633
Rejestracja: 08 czerwca 2007, 18:20
Lokalizacja: PL


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 27 listopada 2016, 13:25

:) Witam i zapraszam tutaj ;http://www.news-medical.net/news/20151023/Scientists-develop-new-strategy-to-target-sarcoidosis.aspx
,,przeczytałam taką informacje o badaniach =cytat/tłumaczenie

Zespół naukowców z Helmholtz Zentrum München wraz z kolegami z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana Monachium niedawno opracowała nową strategię w celu określenia subpopulacji monocytów zaangażowanych w chorobach. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "krew" może pomóc ułatwiając rozpoznanie sarkoidozy i może poprawić odpowiednie zarządzanie pacjenta.

Monocyty są białe krwinki, które są istotne dla ludzkiego układu odpornościowego. Są prekursorowe komórki makrofagów i komórek dendrytycznych i krążą we krwi aż do inwazji ich odpowiedniej tkanki docelowej, w którym obrony organizmu przeciwko strukturom egzogenicznych. Do tej pory, naukowiec skategoryzowane podtypy monocytów tylko w odniesieniu do CD14 i CD16 markerów powierzchniowych - to jednak może się zmienić w przyszłości.

Cząsteczka Surface jako nowy marker

W ramach ostatnich badań, zespół kierowany przez prof Loems Zieglera-Heitbrock był w stanie wykazać, że analiza dodatkowej cząsteczki znacznika o nazwie slan pozwala na bardziej precyzyjne określenie podgrupy monocytów. Wyniki badaczy pokazują, że klasyfikacja może również prowadzić do lepszego zrozumienia niektórych chorób

Ciekawe jak dalej potoczą się badania ?
czy Slan -będzie pomocny w diagnozowaniu sarkoidozy ?
pozdrawiam basia ;)
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 29 grudnia 2016, 15:21

Chyba nie mamy tego linku;
http://www.czytelniamedyczna.pl/4112,ekstruzja-ortodontyczna-u-pacjentki-chorej-na-sarkoidoze-opis-przypadku.html
cytat>
Celem powyższej pracy, oprócz przedstawienia zalet ekstruzji ortodontycznej dla leczenia interdyscyplinarnego, było zwrócenie uwagi na występowanie rzadkiej jednostki chorobowej, jaką jest sarkoidoza, i podkreślenie konieczności szczególnej opieki stomatologicznej w aspekcie rozwoju próchnicy i chorób jamy ustnej u pacjentów dotkniętych tą chorobą.

pozdrawiam basia ;)
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 12 października 2018, 16:42

:flower: zapraszam do zapoznania się z przykładami >Sarkoidozy głowy i szyi -opis przypadków
http://docplayer.pl/15988195-Sarkoidoza-glowy-i-szyi-opisy-przypadkow.html
Omówienie > cytat.:
Powyżej przedstawiono trzy przypadki sarkoidozy w obrębie głowy i szyi
.Pacjentki były w charakterystycznym wieku–między 25 a 40 rokiem życia oraz kobieta powyżej 50roku życia.
Zmiany ,które były pierwszymi objawami choroby
, manifestowały się jako niebolesne powiększenie gruczołu ślinowego oraz niebolesne guzy na szyi co jest typowym obrazem klinicznym .
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Gemini » 18 czerwca 2019, 07:10

Kiedy obserwować, kiedy leczyć - link na ten temat

https://www.termedia.pl/poz/Sarkoidoza- ... Yo6zAFW7do
W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.
Gemini
el gadułos
el gadułos
 
Posty: 1633
Rejestracja: 08 czerwca 2007, 18:20
Lokalizacja: PL


Re: Sarkoidoza - linki

Postautor: Barbara » 05 czerwca 2020, 18:44

cytat>Czy sarkoidoza płuc wpływa na przebieg COVID-19?
Tak. Sarkoidoza jak każda przewlekła choroba płuc wpływa na przebieg zakażenia koronawirusem. U osób zmagających się z tym schorzeniem przebieg choroby jest dużo cięższy niż u osoby zdrowej.
https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/sars-cov-2,czy-sarkoidoza-wplywa-na-przebieg-zarazenia-koronawirusem-,film,38474609.html
Modlitwa chorego.
Lekarzu przewlekle chorego ,przyjmij go do gabinetu swego.
Pomóż mu w niedoli ,gdy coś go boli .
Nie tylko wtedy ,gdy ma termin kontroli .Proszę :roza:


Trzeba się uśmiechać!!!
bo z drugiej strony cienia ,zawsze świeci słońce !;-)
Awatar użytkownika
Barbara
tubylcus forumus
tubylcus forumus
 
Posty: 7124
Rejestracja: 17 sierpnia 2007, 17:47
Lokalizacja: Lublin


Poprzednia


Wróć do O Sarko

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron